Tanulmányok: Görbe tükör

Kiss Noémi: Görbe tükör – csábító önéletrajz
Kortárs „női” elbeszélők: Szabó Magda, Polcz Alaine, Lángh Júlia és Hillary Clinton

Kissé morbid, de úgy gondolom, a Semmiért egészen kommentárja jó példája az olyan öngyilkosságnak, melyet egy szerző saját maga ellen követ el.
Amikor Szabó Lőrinc azt kutatta, mik voltak egykoron Semmiért egészen című versében a „rettenetes igazságok” kimondásának valós okai és a verséhez életrajzi magyarázatokat fűzött, valójában nem tett mást, mint a kontextust kereste utólag a textushoz, tehát tényeket a metaforákhoz. Így tulajdonképpen a megírás „tényét” függetlenített e saját magától és a saját előző életétől, ráadásul nem
emlékezett pontosan az okokra.

tovább »Comments are closed.