Tanulmányok: Szabó Magda

Szabó Magda: A régimódi asszony

Kiss Noémi előadása
Magyartanárok Egyesülete, 2012.november 17-én, Kossuth Klub

Előadásom címe Szabó Magda egyik utolsó művére utal. Annakidején kritikát írtam egyik utolsó regényéről, a Für Eliséről (Cili én vagyok, Alföld 2003/11), Magda néni elég mérges lett rám, sőt dühös, és elátkozott. Azért, mert régimódinak neveztem. Pedig én nagyon szeretem Szabó Magdát, elsősorban korai regényeit, mert radikális, erős hangú, bátor szerző. Kései művei már sokkal ki mértebbek, számítóbbak és mintha belekeveredett volna saját önéletrajzi terének túlírásába, az életrajz Szabó Magda – féle fikcionalizása leginkább Az őz című 1959-ben megjelent regényében sikerült bravúrosan.

Végül beláttam, Szabó Magdának igaza van, ő egyáltalán nem volt régimódi, amikor korai regényeit papírra vetette. Hogy feminista szempontból lehet-e őt olvasni, az számomra nem is kérdés.Szabó Magda a magyar nő irodalom emblematikus képviselője lehetne, de a magyar irodalomban hiányoznak az ilyen evidenciák, és a feminista szó amai napig negatív konnotációkat hord, inkább eltagadott, körbeírt, vagy került téma.

tovább »

 Comments are closed.